Copyright

As Seen by Alex

Alle teksten en afbeeldingen op deze website, asseenbyalex.com, zijn eigendom van Alexandra Huijgens en As Seen by Alex, tenzij anders vermeld.

Niets van deze teksten en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexandra Huijgens, eigenaresse van asseenbyalex.com. Deze toestemming kan worden gevraagd per e-mail of via onderstaand contactformulier.

Wil je één of meerdere van mijn teksten en/of foto’s gebruiken? Stuur mij een e-mail met daarin aangegeven welke content je wilt gebruiken, waar je ze wilt gebruiken en wat de reden is van het gebruik en ik beantwoord deze zo snel mogelijk.

Gebruik op social media

Wil je op Instagram/Facebook een foto van mij delen? Dit mag, mits ik deze foto zelf al op het medium heb gedeeld onder vermelding van @alexandrahuijgens in de omschrijving en als tag in de foto.

Het is nooit toegestaan om mijn foto’s en/of teksten te gebruiken voor commerciële doeleinden.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.